Energi

El forbrug på krogen 2b

El forbrug
 MAR 03  MAR 04  18893 KWH
 MAR 04  MAR 05  13740 KWH
 MAR 05  MAR 06  xxxxx
 MAR 06  MAR 07  11339 KWH
 MAR 07  MAR 08  13261 KWH
 MAR 08  MAR 09  13013 KWH
 MAR 09  MAR 10  13636 KWH
Torsdag den 3. september 2009, fik vi installeret et solvarmeanlæg til vores brugsvand.

Anlægget er leveret af Multisol. Vi har store forventninger til anlægget, men hvor meget vi reelt kommer til at spare må de næste par år vise.

Det store fald i El forbruget vi havde fra 2003 til 2004 skyldes at vi i foråret 2004 fik ændret i vores kloarforbindelse, og dermed kom af med de 2 store spildevandspumper vi hidtil havde haft.

Kan vi fremover komme til at spare 2500 KWh, så er vi nede på et meget fornuftigt energiforbrug.

Forbruget fra marts 2009 til marts 2010 hvor vi har haft solvarmeanlægget i et halvt år, er ikke blevet reduceret som forventet. Håber dog at det i løbet af
det næste år, hvor vi får sommeren med bliver nedre.

 

 

 

Vandforbrug på krogen 2b

Vandforbrug
OKT 03 OKT 04 153 M3
OKT 04 OKT 05 119 M3
OKT 05 OKT 06 125 M#
OKT 06 OKT 07 159 M3
OKT 07    
  OKT 08  
 AUG 09 JAN 10  46 M3
Vores vandforbrug er relativt stabilt. Men der er plads til forbedringer.

Udfordringen bliver nu at undgå at vandforbruget stiger for meget nu hvor vi om sommeren har billig varmt vand!